Skip to content

Tjänster

Tillverkningsområden

Pressade och stansade produkter

I VÅR PRESS- OCH STANSAVDELNING tillverkas specialdetaljer för kunds räkning. I nära dialog med våra beställare utvecklas konstruktioner och tillverkningsmetoder optimerade utifrån tekniska krav och produktionsekonomi.

Vi erbjuder kunskap, erfarenhet och en väldimensionerad maskinpark för tillverkning av pressade och stansade detaljer i plåt. Programmet är brett och exemplen på detaljer är många. 

• Brickor tll bilindustrin och byggindustrin.
• Detaljer till undertak.
• Detaljer till pallställ & hyllställ.
• Detaljer till byggindustrin.
• Detaljer till möbelindustrin.

Vi finns gärna med från start och går från idé till färdig produkt av såväl stora som små serier. 

Till våra maskinella resurser hör ett flertal stora exenterpressar, perforeringslinje, trumlingsmaskiner och gradsaxar. Vi har också all nödvändig utrustning för tillverkning av verktyg för den egna produktionen. Listan på produkter kan göras lång.