Skip to content
RULLPROFIL I ÖREBRO tillverkar rullformade profiler för industrin.
VERKSAMHET
RULLPROFIL I ÖREBRO rullformar specialprofiler i de flesta material
Vi arbetar oftast med kall- och varmvalsat, galvaniserat, rostfritt eller plastbelagt stål, men vid specifika behov används även aluminium och andra metaller som mässing och koppar.
ic-tools

Eget verktygsbibliotek

Vår styrka ligger i erfarna och kunniga medarbetare men också i vårt omfattande verktygsbibliotek. Vi har genom åren utvecklat verktyg och verktygssystem för tusentals profiler vilket ger oss en snabb uppstart till låga kostnader vid varje ny produktion.
ic_workflow

Stora resurser, hög flexibilitet

Våra kunder är många och ställer höga krav. Vi måste därför stå beredda att anpassa våra produkter efter specifika tillämpningskrav. Rullformning är kärnan i vår verksamhet. Vi har resurser för stansning och klippning och utvecklar optimala lösningar för varje användningsområde.

PRODUKTIONEN

Kvalitet och flexibilitet

Kvalitet och flexibilitet innebär för vår del att kunna erbjuda hela produktionskedjan. Från konstruktion och verktygstillverkning, via produktion, till kontroll, packning och leverans av färdiga produkter.

ORGANISATION

RULLPROFIL I ÖREBRO AB ägs av Applied Warehouses AB

Tillsammans med vårt systerbolag Lager Komponenter AB i Säffle erbjuds gediget kunnande och kvalificerade legotjänster inom ett flertal former av industriell bearbetning.

Produktion, kontor, marknad och platsledning finns i Örebro. Här genomförs idag hela produktionskedjan, från utveckling och produktion till leverans.

Vi har gjort profiler till vår profil

Kvalitet och flexibilitet innebär för vår del att kunna erbjuda hela produktionskedjan. Från konstruktion och verktygstillverkning, via produktion, till kontroll, packning och leverans av färdiga produkter. Med egen verktygstillverkning och ett omfattande bibliotek av verktyg och verktygssystem har vi flexibiliteten att snabbt utveckla nya produkter till låg kostnad. Listan på produkter, kunder och applikationer är därför lång. Närmast oändlig.

Rullformning är kärnan i vår verksamhet. Vi har också egna resurser för pressning och stansning av industridetaljer som exempelvis brickor, band, stift, krokar och upphängningsdetaljer

HISTORIKEN

Historiken ger oss styrka

RULLPROFIL I ÖREBRO har sitt ursprung i Allhabo Portar som under 1950-talet inledde egen tillverkning av stålprofiler.
Företaget har sedan dess genomgått ett antal ägarskiften. Våren 2008 förvärvades bolaget av Robust AB

2013 omorganiseras Robustkoncernen och moderbolaget tar det nya namnet Garden Growth Industries. Samtidigt återtar vi vårt tidigare namn RULLPROFIL I ÖREBRO AB och bygger vidare på goda traditioner från 1996.

1950

Allhabo Portar inleder egen tillverking av profiler.

1976

Inflyttning i egen lokal tillsammans med tillverkningen av garageporten car in. Verksamheten utvecklas under flera ägare och företagsnamn.

1984

Profilerna och car in avknoppas till eget bolag Carpro AB

1996

Platschefen Stig Lindkvist och ett antal externa intressenter förvärvar bolaget. Rulprofil i Örebro bildas.

2003

Tidgare underlerleverantentören Swerroverken AB köps av Rullprofil.

2008

Robust AB förvarvar företaget. Det nya namnet bilr robust rullprofiler AB.

2013

Vi återtar vårt tidigare namn Rullprofil i Örebro AB.

2020

Applied Warehouses förvarvar företaget. Det nya namnet blir Rullprofiler AB.