Skip to content

Rullprofil i Örebro tillverkar rullformade profiler för industrin.

VERKSAMHET

Rullprofil i Örebro rullformar specialprofiler i de flesta material

Vi arbetar oftast med kall- och varmvalsat, galvaniserat, rostfritt eller plastbelagt stål, men vid specifika behov används även aluminium och andra metaller som mässing och koppar.
ic-tools

Eget verktygsbibliotek

Vår styrka ligger i erfarna och kunniga medarbetare men också i vårt omfattande verktygsbibliotek. Vi har genom åren utvecklat verktyg och verktygssystem för tusentals profiler vilket ger oss en snabb uppstart till låga kostnader vid varje ny produktion.
ic_workflow

Stora resurser, hög flexibilitet

Våra kunder är många och ställer höga krav. Vi måste därför stå beredda att anpassa våra produkter efter specifika tillämpningskrav. Rullformning är kärnan i vår verksamhet. Vi har resurser för stansning och klippning och utvecklar optimala lösningar för varje användningsområde.

PRODUKTIONEN

Kvalitet och flexibilitet

Kvalitet och flexibilitet innebär för vår del att kunna erbjuda hela produktionskedjan. Från konstruktion och verktygstillverkning, via produktion, till kontroll, packning och leverans av färdiga produkter.

HISTORIKEN

Historiken ger oss styrka

Rullprofil i Örebro har sitt ursprung i Allhabo Portar som under 1950-talet inledde egen tillverkning av stålprofiler.

Företaget har sedan dess genomgått ett antal ägarskiften. Våren 2008 förvärvades bolaget av Robust AB. 2013 omorganiseras Robustkoncernen och moderbolaget tar det nya namnet Garden Growth Industries. Samtidigt återtar vi vårt tidigare namn Rullprofil i Örebro AB.

1950

Allhabo Portar inleder egen tillverkning av profiler.

1976

Inflyttning i egen lokal tillsammans med tillverkningen av garageporten car in. Verksamheten utvecklas under flera ägare och företagsnamn.

1984

Profilerna och car in avknoppas till eget bolag Carpro AB.

1996

Platschefen Stig Lindkvist och ett antal externa intressenter förvärvar bolaget. Rullprofil i Örebro bildas.

2003

Tidgare underlerleverantentören Swerroverken AB köps av Rullprofil.

2008

Robust AB förvärvar företaget. Det nya namnet bilr Robust Rullprofiler AB.

2013

Vi återtar vårt tidigare namn Rullprofil i Örebro AB.